در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
پهنای باند (ماهیانه)
MYSQL DB
زبان برنامه نویسی
دامین های قابل اتصال
ماهانه
شش ماهه
یکساله
DAP-A

30,000ریال ماهانه
50 مگابایت
15 گیگابایت
1
HTML , PHP
نامحدود
30.000ريال
145.000ريال
260.000ريالDAP-B

45,000ریال ماهانه
100 مگابایت
25گیگابایت
1
HTML , PHP
نامحدود
45.000ريال
250.000ريال
450.000ريالDAP-C

60,000ریال ماهانه
300 مگابایت
35 گیگابایت
1
HTML , PHP
نامحدود
60.000ريال
320.000ريال
580.000ريالDAP-D

100,000ریال ماهانه
500 مگابایت
45 گیگابایت
1
HTML , PHP
نامحدود
100.000ريال
550000ريال
1000000ريالDAP-E

120,000ریال ماهانه
1000 مگابایت
55 گیگابایت
1
HTML , PHP
نامحدود
120.000ريال
620.000ريال
1.170.000ريالDAP-F

150,000ریال ماهانه
2000 مگابایت
65 گیگابایت
1
HTML , PHP
نامحدود
820.000ريال
1.550.000ريال