در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
ترافیک (ماهیانه)
plesk 12.5
SQL SERVER
زبان برنامه نویسی
دامین های قابل اتصال
ماهانه
شش ماهه
یکساله
PWP-A

40,000ریال ماهانه
50 مگابایت
10 گیگابایت
بله
بله
HTML ,ASP.NET
نامحدود
40,000
200.000ريال
300.000ريالPWP-B

50,000ریال ماهانه
100 مگابایت
20 گیگابایت
بله
بله
HTML ,ASP.NET
نامحدود
50,000
270.000ريال
490.000ريالPWP-C

70,000ریال ماهانه
200 مگابایت
40 گیگابایت
بله
بله
HTML ,ASP.NET
نامحدود
70,000
390.000ريال
690.000ريالPWP-D

80,000ریال ماهانه
500 مگابایت
75 گیگابایت
بله
بله
HTML ,ASP.NET
نامحدود
80,000
450.000ريال
790.000ريالPWP-E

90,000ریال ماهانه
1024 مگابایت
150 گیگابایت
بله
بله
HTML ,ASP.NET
نامحدود
90,000
510.000ريال
920.000ريالPWP-F

110,000ریال ماهانه
2048 مگابایت
250 گیگابایت
بله
بله
HTML , ASP.NET
نامحدود
110,000
630.000ريال
1,210.000ريالPWP-G

120,000ریال ماهانه
3072 مگابایت
350 گیگابایت
بله
بله
HTML , ASP.NET
نامحدود
120,000
690.000ريال
1.300.000ريالPWP-H

140,000ریال ماهانه
4096 مگابایت
450 گیگابایت
بله
بله
HTML ,ASP.NET
نامحدود
140,000
800.000ريال
1.500.000ريال