در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
ترافیک (ماهیانه)
MSSQL
MYSQL
ایمیل
زیردامنه
دامنه اضافه
زبان برنامه نویسی
شش ماهه
یکساله
PWP_A

390,000ریال شش ماهه
100 مگابایت
10 گیگابایت
1
1
5
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
390.000ريال
690.000ريالPWP_B

590,000ریال شش ماهه
250 مگابایت
20 گیگابایت
1
1
10
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
590.000ريال
990.000ريالPWP_C

690,000ریال شش ماهه
500 مگابایت
30 گیگابایت
2
2
نامحدود
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
690.000ريال
1,190.000ريالPWP_D

790,000ریال شش ماهه
1000 مگابایت
40 گیگابایت
2
2
نامحدود
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
790.000ريال
1,390.000ريالPWP_E

990,000ریال شش ماهه
2000 مگابایت
50 گیگابایت
3
3
نامحدود
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
990.000ريال
1,790.000ريالPWP_F

1,390,000ریال شش ماهه
4000 مگابایت
100 گیگابایت
3
3
نامحدود
نامحدود
1
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
1,390.000ريال
2,490.000ريال