در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
پهنای باند (ماهیانه)
plesk 12.5
MYSQL
زبان برنامه نویسی
دامین های قابل اتصال
ماهانه
شش ماهه
یکساله
PLP-A

100,000ریال ماهانه
250 مگابایت
50 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
100.000ريال
570.000ريال
1000.000ريالPLP-B

120,000ریال ماهانه
500 مگابایت
100 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
120.000ريال
670.000ريال
1.100.000ريالPLP-C

130,000ریال ماهانه
1000 مگابایت
150 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
130.000ريال
740.000ريال
1.250.000ريالPLP-D

140,000ریال ماهانه
2000 مگابایت
250 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
140.000ريال
800.000ريال
1.540.000ريالPLP-E

160,000ریال ماهانه
3000 مگابایت
350 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
160.000ريال
920.000ريال
1.800.000ريالPLP-F

200,000ریال ماهانه
5000 مگابایت
450 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
200.000ريال
1.170.000ريال
2.100.000ريال