در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
تست

رایگان!PLP-A

100,000ریال ماهانه
250 مگابایت
50 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
100.000ريال
570.000ريال
1000.000ريالPLP-B

120,000ریال ماهانه
500 مگابایت
100 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
120.000ريال
670.000ريال
1.100.000ريالPLP-C

130,000ریال ماهانه
1000 مگابایت
150 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
130.000ريال
740.000ريال
1.250.000ريالPLP-D

140,000ریال ماهانه
2000 مگابایت
250 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
140.000ريال
800.000ريال
1.540.000ريالPLP-E

160,000ریال ماهانه
3000 مگابایت
350 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
160.000ريال
920.000ريال
1.800.000ريالPLP-F

200,000ریال ماهانه
5000 مگابایت
450 گیگابایت
بله
بله
HTML , PHP
نامحدود
200.000ريال
1.170.000ريال
2.100.000ريال